Met de oprichting van Open huis 216, willen we de deur open zetten voor iedereen. Via laagdrempelige, niet-therapeutisch gebonden activiteiten, workshops, kampen,... willen we de kinderen en jongeren een veilige plek bieden in een open huis, waar ze de ruimte krijgen om zichzelf te zijn en hun talenten kunnen ontplooien.

Neem zeker ook eens een kijkje op: