Studiebegeleiding

Aanbod & werkwijze

Scholieren en studenten worden tijdens hun schoolloopbaan regelmatig met moeilijkheden geconfronteerd.

Deze problemen situeren zich op diverse vlakken: moeite hebben om zich te concentreren, gaandeweg de motivatie verloren hebben, hulp wensen bij het maken van een realistische planning of begeleiding nodig hebben bij het structureren en instuderen van de leerstof. Vaak is het ook noodzakelijk om via succeservaringen de zelfzekerheid van de student op te krikken en/of het plezier om bepaalde vakken te studeren opnieuw op te wekken. Soms volstaat een duwtje in de rug om weer op pad te geraken, soms is intensieve begeleiding nodig.

  • Efficiënte studiemethode per leerfase (oriëntatie, lesverwerking, studeren en herhalen).
  • Opmaken van een week- en maandplanning
  • Goede lesnoties maken.
  • Schema’s of samenvattingen leren maken.
  • Controle krijgen over de leerstof.
  • Versterken motivatie.
  • Omgaan met faalangst en stress.
 • Voorbereiding op examens.

Tarieven per uur

Leerlingen 5de, 6de leerjaar lager onderwijs € 35
Leerlingen 1ste, 2de, 3de jaar secundair onderwijs € 35
Leerlingen 4de, 5de, 6de jaar secundair onderwijs  € 37,50
Studenten hoger onderwijs  € 40
Leren Leren Traject  € 160

Team

Julie Devogelaere

download

 • orthopedagoge
 • psychotherapeut

Contact
     0472 95 43 70
    julie@groepspraktijkopenhuis.be

Sybil Bothuyne

 • orthopedagoge
 • studiebegeleider
 • Rots- & Watertrainer
 • psychotherapeut

Contact
     0474 81 10 27
    sybil@groepspraktijkopenhuis.be

Waar?

 Kortrijksesteenweg 216
9800 Deinze